Thứ bảy 01/04/2023 01:29 | Hotline: 0965 199 586 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 20°C
Ninh Bình 22°C
Quảng Ninh 21°C
Thừa Thiên Huế 25°C
TP Hồ Chí Minh 28°C
Đà Nẵng 27°C
VNI: 1,064.64 - 5.20 (0.49%)
KL: 639,933,832 (CP) GT: 11,829,538 (tỷ)
174 83 159 Đóng cửa
VN30: 1,073.68 - 6.44 (0.60%)
KL: 187,272,600 (CP) GT: 4,526,778 (tỷ)
15 6 9 Đóng cửa
HNX: 207.50 - 1.55 (0.75%)
KL: 83,549,392 (CP) GT: 1,195,985 (tỷ)
90 202 81 Đóng cửa
HN30: 372.76 - 4.72 (1.28%)
KL: 59,064,100 (CP) GT: 967,971 (tỷ)
9 6 7 Đóng cửa
UPCOM: 76.76 - 0.27 (0.35%)
KL: 34,918,605 (CP) GT: 318,600 (tỷ)
159 693 156 Đóng cửa
Dự thảo Luật Giá (sửa đổi): Cần thiết duy trì Quỹ bình ổn giá xăng dầu
Xem xét quy định giới hạn về trách nhiệm trong thẩm định giá
Đại biểu Quốc hội đồng tình siết chặt điều kiện hành nghề thẩm định giá
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn về phương pháp, nguyên tắc và phạm vi định giá
Phải có quy định về quỹ bình ổn giá để kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô
Đại biểu Quốc hội đề nghị hạn chế can thiệp mệnh lệnh hành chính về giá
Luật Giá (sửa đổi) khắc phục các lỗ hổng trong chính sách quản lý về giá
Bổ sung danh mục hàng định giá, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng
Phân công, phân cấp hơn nữa trong quản lý nhà nước về giá
Tiếp tục duy trì Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
Quy định rõ về thẩm định giá để sử dụng nguồn lực nhà nước hiệu quả
1 2 3