Infographics

Thu ngân sách 11 tháng ước đạt 1.537,6 nghìn tỷ đồng
Kinh tế Việt Nam 11 tháng năm 2023
Thanh toán vốn đầu tư công 11 tháng đạt 460.980 tỷ đồng
11 tháng năm 2023, Việt Nam xuất siêu 25,83 tỷ USD
Quốc hội thông qua mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 ở mức 6 - 6,5%
Số hóa quản lý thuế giúp doanh nghiệp giảm chi phí hoạt động
10 tháng năm 2023 doanh nghiệp phát hành 209.150 tỷ đồng trái phiếu
Chuyển đổi số ngành Thuế, Hải quan tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp
3 tiêu chí phân loại hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng
|< < 1 2 3 4 5 > >|