Thứ sáu 29/09/2023 01:45 | Hotline: 0965 199 586 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 25°C
Ninh Bình 24°C
Quảng Ninh 24°C
Thừa Thiên Huế 26°C
TP Hồ Chí Minh 27°C
Đà Nẵng 26°C
VNI: 0.00 - 0 (0%)
KL: 0 (CP) GT: 0 (tỷ)
0 0 0 Đóng cửa
VN30: 0.00 - 0 (0%)
KL: 0 (CP) GT: 0 (tỷ)
0 0 0 Đóng cửa
HNX: 249.75 - 1.79 (0.72%)
KL: 96,566,933 (CP) GT: 1,996,465 (tỷ)
114 208 51 Đóng cửa
HN30: 525.46 - 5.73 (1.10%)
KL: 64,865,000 (CP) GT: 1,599,096 (tỷ)
13 4 5 Đóng cửa
UPCOM: 93.32 - 0.64 (0.69%)
KL: 49,920,754 (CP) GT: 755,104 (tỷ)
223 693 103 Đóng cửa
Hà Nội

25°C

Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 94%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/09/2023 00:00 25°C mưa vừa
Thứ năm, 28/09/2023 03:00 25°C mưa cường độ nặng
Thứ năm, 28/09/2023 06:00 24°C mưa vừa
Thứ năm, 28/09/2023 09:00 25°C mưa vừa
Thứ năm, 28/09/2023 12:00 25°C mây thưa
Thứ năm, 28/09/2023 15:00 25°C mây rải rác
Thứ năm, 28/09/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 09:00 31°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/09/2023 12:00 27°C mây cụm
Thứ bảy, 30/09/2023 15:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 30/09/2023 18:00 25°C mây thưa
Thứ bảy, 30/09/2023 21:00 25°C mây thưa
Chủ nhật, 01/10/2023 00:00 26°C mây thưa
Chủ nhật, 01/10/2023 03:00 30°C mây thưa
Chủ nhật, 01/10/2023 06:00 33°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 09:00 32°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 12:00 27°C mây rải rác
Chủ nhật, 01/10/2023 15:00 26°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 01/10/2023 18:00 25°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 01/10/2023 21:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 30°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 33°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 27°C mây cụm
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 31°C mây thưa
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 33°C mây rải rác
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 32°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 28°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 27°C mây thưa
Bến Tre

25°C

Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 90%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/09/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 06:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 06:00 33°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 00:00 24°C mưa vừa
Thứ bảy, 30/09/2023 03:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 09:00 27°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/09/2023 12:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/09/2023 15:00 24°C mây cụm
Thứ bảy, 30/09/2023 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 21:00 23°C mưa vừa
Chủ nhật, 01/10/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 01/10/2023 03:00 30°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 09:00 29°C mưa vừa
Chủ nhật, 01/10/2023 12:00 26°C mưa vừa
Chủ nhật, 01/10/2023 15:00 25°C mưa vừa
Chủ nhật, 01/10/2023 18:00 24°C mưa vừa
Chủ nhật, 01/10/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 30°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 29°C mưa vừa
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 24°C mây đen u ám
Biên Hòa

27°C

Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31°C
Độ ẩm: 89%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/09/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 09:00 33°C mưa vừa
Thứ năm, 28/09/2023 12:00 31°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 15:00 27°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 18:00 27°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 21:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 03:00 27°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 06:00 29°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 09:00 30°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 15:00 26°C mưa vừa
Thứ sáu, 29/09/2023 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 21:00 24°C mưa vừa
Thứ bảy, 30/09/2023 00:00 24°C mưa vừa
Thứ bảy, 30/09/2023 03:00 25°C mưa vừa
Thứ bảy, 30/09/2023 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 09:00 29°C mây cụm
Thứ bảy, 30/09/2023 12:00 25°C mây cụm
Thứ bảy, 30/09/2023 15:00 25°C mây rải rác
Thứ bảy, 30/09/2023 18:00 24°C mây rải rác
Thứ bảy, 30/09/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 00:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 03:00 29°C mây cụm
Chủ nhật, 01/10/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 12:00 26°C mưa vừa
Chủ nhật, 01/10/2023 15:00 25°C mưa vừa
Chủ nhật, 01/10/2023 18:00 25°C mưa vừa
Chủ nhật, 01/10/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 30°C mưa vừa
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 28°C mưa vừa
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 25°C mưa vừa
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 25°C mưa vừa
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 24°C mưa vừa
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 26°C mây rải rác
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 25°C mưa nhẹ
Cà Mau

25°C

Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 90%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/09/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 12:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 03:00 31°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 06:00 33°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 18:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/09/2023 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 03:00 28°C mưa vừa
Thứ bảy, 30/09/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 12:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/09/2023 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/09/2023 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 21:00 25°C mưa vừa
Chủ nhật, 01/10/2023 00:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 03:00 30°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 09:00 30°C mây đen u ám
Chủ nhật, 01/10/2023 12:00 26°C mây cụm
Chủ nhật, 01/10/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 18:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 24°C mưa vừa
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 26°C mưa vừa
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 24°C mưa vừa
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 25°C mưa vừa
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 27°C mưa vừa
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 28°C mưa vừa
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 25°C mưa nhẹ
Cao Bằng

23°C

Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24°C
Độ ẩm: 97%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/09/2023 00:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 15:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 18:00 23°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 21:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 09:00 31°C mây rải rác
Thứ sáu, 29/09/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 15:00 24°C mây thưa
Thứ sáu, 29/09/2023 18:00 24°C mây rải rác
Thứ sáu, 29/09/2023 21:00 23°C mây cụm
Thứ bảy, 30/09/2023 00:00 25°C mây rải rác
Thứ bảy, 30/09/2023 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 15:00 24°C mây cụm
Thứ bảy, 30/09/2023 18:00 23°C mây rải rác
Thứ bảy, 30/09/2023 21:00 23°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 01/10/2023 00:00 24°C mây thưa
Chủ nhật, 01/10/2023 03:00 31°C mây thưa
Chủ nhật, 01/10/2023 06:00 33°C mây thưa
Chủ nhật, 01/10/2023 09:00 31°C mây rải rác
Chủ nhật, 01/10/2023 12:00 27°C mây cụm
Chủ nhật, 01/10/2023 15:00 25°C mây rải rác
Chủ nhật, 01/10/2023 18:00 23°C mây thưa
Chủ nhật, 01/10/2023 21:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 30°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 33°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 31°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 30°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 33°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 31°C mây rải rác
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 27°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 25°C mây rải rác
Hà Giang

24°C

Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 25°C
Độ ẩm: 99%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/09/2023 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 06:00 24°C mưa vừa
Thứ năm, 28/09/2023 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 12:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 15:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 18:00 23°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 03:00 27°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 15:00 24°C mây thưa
Thứ sáu, 29/09/2023 18:00 23°C mây rải rác
Thứ sáu, 29/09/2023 21:00 23°C mây thưa
Thứ bảy, 30/09/2023 00:00 24°C mây rải rác
Thứ bảy, 30/09/2023 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 15:00 25°C mây thưa
Thứ bảy, 30/09/2023 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 21:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 00:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 03:00 28°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 06:00 33°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 09:00 31°C mây cụm
Chủ nhật, 01/10/2023 12:00 26°C mây cụm
Chủ nhật, 01/10/2023 15:00 25°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 01/10/2023 18:00 24°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 01/10/2023 21:00 24°C mây cụm
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 25°C mây cụm
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 31°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 33°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 31°C mây cụm
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 27°C mây đen u ám
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 24°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 25°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 31°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 33°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 26°C mây cụm
Hà Nội

25°C

Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 94%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/09/2023 00:00 25°C mưa vừa
Thứ năm, 28/09/2023 03:00 25°C mưa cường độ nặng
Thứ năm, 28/09/2023 06:00 24°C mưa vừa
Thứ năm, 28/09/2023 09:00 25°C mưa vừa
Thứ năm, 28/09/2023 12:00 25°C mây thưa
Thứ năm, 28/09/2023 15:00 25°C mây rải rác
Thứ năm, 28/09/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 09:00 31°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/09/2023 12:00 27°C mây cụm
Thứ bảy, 30/09/2023 15:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 30/09/2023 18:00 25°C mây thưa
Thứ bảy, 30/09/2023 21:00 25°C mây thưa
Chủ nhật, 01/10/2023 00:00 26°C mây thưa
Chủ nhật, 01/10/2023 03:00 30°C mây thưa
Chủ nhật, 01/10/2023 06:00 33°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 09:00 32°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 12:00 27°C mây rải rác
Chủ nhật, 01/10/2023 15:00 26°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 01/10/2023 18:00 25°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 01/10/2023 21:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 30°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 33°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 27°C mây cụm
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 31°C mây thưa
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 33°C mây rải rác
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 32°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 28°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 27°C mây thưa
Hải Phòng

24°C

Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 25°C
Độ ẩm: 100%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/09/2023 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 03:00 27°C mưa vừa
Thứ năm, 28/09/2023 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 00:00 25°C mây cụm
Thứ sáu, 29/09/2023 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 06:00 30°C mưa vừa
Thứ sáu, 29/09/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 00:00 26°C mây cụm
Thứ bảy, 30/09/2023 03:00 30°C mây thưa
Thứ bảy, 30/09/2023 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 09:00 30°C mây thưa
Thứ bảy, 30/09/2023 12:00 26°C mây thưa
Thứ bảy, 30/09/2023 15:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 30/09/2023 18:00 25°C mây thưa
Thứ bảy, 30/09/2023 21:00 25°C mây thưa
Chủ nhật, 01/10/2023 00:00 26°C mây thưa
Chủ nhật, 01/10/2023 03:00 30°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 06:00 32°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 01/10/2023 09:00 30°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 01/10/2023 12:00 26°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 01/10/2023 15:00 26°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 01/10/2023 18:00 26°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 01/10/2023 21:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 30°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 26°C mây thưa
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 31°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 27°C mây thưa
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 26°C bầu trời quang đãng
Hòa Bình

24°C

Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 25°C
Độ ẩm: 99%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/09/2023 00:00 24°C mưa vừa
Thứ năm, 28/09/2023 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 15:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 06:00 28°C mưa vừa
Thứ sáu, 29/09/2023 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 15:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/09/2023 00:00 25°C mây cụm
Thứ bảy, 30/09/2023 03:00 31°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 06:00 30°C mưa vừa
Thứ bảy, 30/09/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 15:00 25°C mây cụm
Thứ bảy, 30/09/2023 18:00 24°C mây cụm
Thứ bảy, 30/09/2023 21:00 24°C mây rải rác
Chủ nhật, 01/10/2023 00:00 25°C mây rải rác
Chủ nhật, 01/10/2023 03:00 32°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 01/10/2023 06:00 34°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 01/10/2023 09:00 28°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 15:00 25°C mây thưa
Chủ nhật, 01/10/2023 18:00 24°C mây rải rác
Chủ nhật, 01/10/2023 21:00 24°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 25°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 31°C mây thưa
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 34°C mây thưa
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 24°C mây thưa
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 24°C mây rải rác
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 25°C mây rải rác
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 32°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 34°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 31°C mây rải rác
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 26°C mây thưa
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 25°C bầu trời quang đãng
Khánh Hòa

27°C

Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31°C
Độ ẩm: 87%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/09/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 06:00 33°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 09:00 31°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 12:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 15:00 28°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 18:00 27°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 21:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 03:00 32°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 06:00 34°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 21:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 00:00 25°C mây cụm
Thứ bảy, 30/09/2023 03:00 32°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 06:00 34°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 15:00 24°C mây cụm
Thứ bảy, 30/09/2023 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 21:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 00:00 25°C mây cụm
Chủ nhật, 01/10/2023 03:00 32°C mây cụm
Chủ nhật, 01/10/2023 06:00 33°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 09:00 28°C mưa vừa
Chủ nhật, 01/10/2023 12:00 24°C mưa vừa
Chủ nhật, 01/10/2023 15:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 18:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 01/10/2023 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 33°C mây thưa
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 23°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 32°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 33°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 23°C mây rải rác
Lâm Đồng

20°C

Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20°C
Độ ẩm: 92%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/09/2023 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 03:00 23°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 06:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 21:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 00:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 09:00 23°C mưa vừa
Thứ sáu, 29/09/2023 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 18:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 00:00 21°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/09/2023 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 06:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 15:00 20°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/09/2023 18:00 20°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/09/2023 21:00 19°C mây đen u ám
Chủ nhật, 01/10/2023 00:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 01/10/2023 03:00 28°C mây đen u ám
Chủ nhật, 01/10/2023 06:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 09:00 23°C mưa vừa
Chủ nhật, 01/10/2023 12:00 21°C mưa vừa
Chủ nhật, 01/10/2023 15:00 20°C mưa vừa
Chủ nhật, 01/10/2023 18:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 21°C mây đen u ám
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 25°C mưa vừa
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 23°C mưa vừa
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 20°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 21°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 22°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 20°C mưa nhẹ
Lạng Sơn

21°C

Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22°C
Độ ẩm: 95%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/09/2023 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 03:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 06:00 24°C mưa vừa
Thứ năm, 28/09/2023 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 15:00 22°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 18:00 21°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 21:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 00:00 22°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 06:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 15:00 22°C mây cụm
Thứ sáu, 29/09/2023 18:00 22°C mây rải rác
Thứ sáu, 29/09/2023 21:00 21°C mây cụm
Thứ bảy, 30/09/2023 00:00 23°C mây cụm
Thứ bảy, 30/09/2023 03:00 29°C mây thưa
Thứ bảy, 30/09/2023 06:00 29°C mây thưa
Thứ bảy, 30/09/2023 09:00 29°C mây rải rác
Thứ bảy, 30/09/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 15:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 30/09/2023 18:00 22°C mây thưa
Thứ bảy, 30/09/2023 21:00 21°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 01/10/2023 00:00 23°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 01/10/2023 03:00 29°C mây thưa
Chủ nhật, 01/10/2023 06:00 31°C mây thưa
Chủ nhật, 01/10/2023 09:00 29°C mây cụm
Chủ nhật, 01/10/2023 12:00 24°C mây rải rác
Chủ nhật, 01/10/2023 15:00 23°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 01/10/2023 18:00 22°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 01/10/2023 21:00 21°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 28°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 21°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 21°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 29°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 31°C mây thưa
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 23°C bầu trời quang đãng
Lào Cai

23°C

Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24°C
Độ ẩm: 99%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/09/2023 00:00 24°C mưa cường độ nặng
Thứ năm, 28/09/2023 03:00 24°C mưa vừa
Thứ năm, 28/09/2023 06:00 24°C mưa vừa
Thứ năm, 28/09/2023 09:00 24°C mưa vừa
Thứ năm, 28/09/2023 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 21:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 15:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 21:00 24°C mây cụm
Thứ bảy, 30/09/2023 00:00 24°C mây cụm
Thứ bảy, 30/09/2023 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 09:00 31°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 15:00 25°C mây rải rác
Thứ bảy, 30/09/2023 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 00:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 03:00 28°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 06:00 31°C mưa vừa
Chủ nhật, 01/10/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 15:00 25°C mây rải rác
Chủ nhật, 01/10/2023 18:00 25°C mây rải rác
Chủ nhật, 01/10/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 31°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 26°C mây cụm
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 25°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 24°C mây rải rác
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 25°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 31°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 26°C mây cụm
Long An

26°C

Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 27°C
Độ ẩm: 87%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/09/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 06:00 29°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 12:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 18:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 06:00 32°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 12:00 28°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 21:00 25°C mưa vừa
Thứ bảy, 30/09/2023 00:00 24°C mưa vừa
Thứ bảy, 30/09/2023 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 09:00 27°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/09/2023 12:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/09/2023 15:00 25°C mây cụm
Thứ bảy, 30/09/2023 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 21:00 24°C mưa vừa
Chủ nhật, 01/10/2023 00:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 03:00 30°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 06:00 32°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 09:00 30°C mưa vừa
Chủ nhật, 01/10/2023 12:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 15:00 26°C mưa vừa
Chủ nhật, 01/10/2023 18:00 25°C mưa cường độ nặng
Chủ nhật, 01/10/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 28°C mưa vừa
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 28°C mưa vừa
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 25°C mưa vừa
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 25°C mưa cường độ nặng
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 24°C mưa vừa
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 27°C mưa vừa
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 25°C mây cụm
Nam Định

24°C

Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 25°C
Độ ẩm: 95%
mưa nhẹ
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/09/2023 00:00 24°C mưa cường độ nặng
Thứ năm, 28/09/2023 03:00 24°C mưa cường độ nặng
Thứ năm, 28/09/2023 06:00 25°C mưa cường độ nặng
Thứ năm, 28/09/2023 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 06:00 29°C mưa vừa
Thứ sáu, 29/09/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 09:00 30°C mây rải rác
Thứ bảy, 30/09/2023 12:00 27°C mây thưa
Thứ bảy, 30/09/2023 15:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 30/09/2023 18:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 30/09/2023 21:00 25°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 01/10/2023 00:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 03:00 30°C mưa vừa
Chủ nhật, 01/10/2023 06:00 31°C mưa vừa
Chủ nhật, 01/10/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 12:00 27°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 01/10/2023 15:00 26°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 01/10/2023 18:00 26°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 01/10/2023 21:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 30°C mây thưa
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 27°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 31°C mây thưa
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 27°C mây thưa
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 27°C mây thưa
Nghệ An

22°C

Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23°C
Độ ẩm: 99%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/09/2023 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 03:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 06:00 25°C mưa vừa
Thứ năm, 28/09/2023 09:00 24°C mưa vừa
Thứ năm, 28/09/2023 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 15:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 21:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 03:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 15:00 22°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 18:00 22°C mây cụm
Thứ bảy, 30/09/2023 21:00 22°C mây cụm
Chủ nhật, 01/10/2023 00:00 23°C mây cụm
Chủ nhật, 01/10/2023 03:00 29°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 12:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 15:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 18:00 22°C mây rải rác
Chủ nhật, 01/10/2023 21:00 22°C mây cụm
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 23°C mây cụm
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 29°C mây cụm
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 23°C mây thưa
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 22°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 22°C mây rải rác
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 23°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 30°C mây rải rác
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 32°C mây thưa
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 29°C mây rải rác
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 24°C mây thưa
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 23°C bầu trời quang đãng
Nha Trang

28°C

Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33°C
Độ ẩm: 83%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/09/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 06:00 34°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 09:00 32°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 12:00 31°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 15:00 29°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 18:00 28°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 21:00 27°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 00:00 27°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 03:00 32°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 12:00 27°C mưa vừa
Thứ sáu, 29/09/2023 15:00 27°C mưa vừa
Thứ sáu, 29/09/2023 18:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 03:00 32°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/09/2023 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 12:00 27°C mưa vừa
Thứ bảy, 30/09/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 21:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 00:00 26°C mây cụm
Chủ nhật, 01/10/2023 03:00 31°C mây rải rác
Chủ nhật, 01/10/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 12:00 27°C mưa vừa
Chủ nhật, 01/10/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 18:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 31°C mây thưa
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 30°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 31°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 26°C mưa vừa
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Ninh Bình

24°C

Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 25°C
Độ ẩm: 96%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/09/2023 00:00 24°C mưa vừa
Thứ năm, 28/09/2023 03:00 24°C mưa vừa
Thứ năm, 28/09/2023 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 12:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 12:00 26°C mây rải rác
Thứ bảy, 30/09/2023 15:00 26°C mây thưa
Thứ bảy, 30/09/2023 18:00 25°C mây thưa
Thứ bảy, 30/09/2023 21:00 25°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 01/10/2023 00:00 26°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 01/10/2023 03:00 30°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 06:00 31°C mưa vừa
Chủ nhật, 01/10/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 15:00 26°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 01/10/2023 18:00 25°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 01/10/2023 21:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 27°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 25°C mây thưa
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 31°C mây thưa
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 31°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 26°C mây thưa
Ninh Thuận

24°C

Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24°C
Độ ẩm: 82%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/09/2023 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 03:00 27°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 15:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 03:00 31°C mây cụm
Thứ sáu, 29/09/2023 06:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 09:00 26°C mưa vừa
Thứ sáu, 29/09/2023 12:00 23°C mưa vừa
Thứ sáu, 29/09/2023 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 21:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 09:00 26°C mưa vừa
Thứ bảy, 30/09/2023 12:00 23°C mưa vừa
Thứ bảy, 30/09/2023 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 18:00 22°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/09/2023 21:00 22°C mây đen u ám
Chủ nhật, 01/10/2023 00:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 01/10/2023 03:00 29°C mây đen u ám
Chủ nhật, 01/10/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 09:00 26°C mưa vừa
Chủ nhật, 01/10/2023 12:00 23°C mưa vừa
Chủ nhật, 01/10/2023 15:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 18:00 22°C mây cụm
Chủ nhật, 01/10/2023 21:00 22°C mây đen u ám
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 28°C mưa vừa
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 26°C mưa vừa
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 22°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 23°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 28°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 29°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 23°C mưa nhẹ
Phan Thiết

26°C

Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 80%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/09/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 06:00 29°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 09:00 30°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 12:00 27°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 15:00 27°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 18:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 21:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 00:00 27°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 03:00 31°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 06:00 33°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 18:00 25°C mưa vừa
Thứ sáu, 29/09/2023 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 00:00 26°C mây cụm
Thứ bảy, 30/09/2023 03:00 30°C mây cụm
Thứ bảy, 30/09/2023 06:00 32°C mây cụm
Thứ bảy, 30/09/2023 09:00 31°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 15:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 21:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 00:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 03:00 30°C mây đen u ám
Chủ nhật, 01/10/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 09:00 28°C mưa vừa
Chủ nhật, 01/10/2023 12:00 27°C mưa vừa
Chủ nhật, 01/10/2023 15:00 26°C mưa vừa
Chủ nhật, 01/10/2023 18:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 30°C mây cụm
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 26°C mưa vừa
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 27°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 29°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 25°C mưa nhẹ
Phú Yên

23°C

Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23°C
Độ ẩm: 80%
mưa nhẹ
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/09/2023 00:00 23°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 03:00 27°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 06:00 29°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 09:00 28°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 15:00 23°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 18:00 22°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 21:00 22°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 00:00 23°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 12:00 23°C mưa vừa
Thứ sáu, 29/09/2023 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 21:00 22°C mây cụm
Thứ bảy, 30/09/2023 00:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 12:00 23°C mưa vừa
Thứ bảy, 30/09/2023 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 21:00 22°C mây đen u ám
Chủ nhật, 01/10/2023 00:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 01/10/2023 03:00 28°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 06:00 28°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 09:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 12:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 15:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 18:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 21:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 28°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 22°C mây rải rác
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 24°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 29°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 27°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 23°C mưa nhẹ
Quảng Bình

20°C

Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 21°C
Độ ẩm: 98%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/09/2023 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 03:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 09:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 03:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 06:00 25°C mưa vừa
Thứ sáu, 29/09/2023 09:00 23°C mưa vừa
Thứ sáu, 29/09/2023 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 15:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 18:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 21:00 20°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/09/2023 00:00 21°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/09/2023 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 15:00 21°C mây rải rác
Thứ bảy, 30/09/2023 18:00 20°C mây rải rác
Thứ bảy, 30/09/2023 21:00 20°C mây thưa
Chủ nhật, 01/10/2023 00:00 22°C mây thưa
Chủ nhật, 01/10/2023 03:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 06:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 09:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 12:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 15:00 21°C mây cụm
Chủ nhật, 01/10/2023 18:00 20°C mây rải rác
Chủ nhật, 01/10/2023 21:00 20°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 21°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 26°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 25°C mây thưa
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 21°C mây thưa
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 21°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 20°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 20°C mây rải rác
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 22°C mây rải rác
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 26°C mây rải rác
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 21°C mây cụm
Quảng Ngãi

19°C

Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 20°C
Độ ẩm: 96%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/09/2023 00:00 21°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 03:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 12:00 20°C mưa vừa
Thứ năm, 28/09/2023 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 18:00 19°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 03:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 15:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 18:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 21:00 18°C mây cụm
Thứ bảy, 30/09/2023 00:00 20°C mây cụm
Thứ bảy, 30/09/2023 03:00 26°C mây thưa
Thứ bảy, 30/09/2023 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 15:00 20°C mây thưa
Thứ bảy, 30/09/2023 18:00 19°C mây rải rác
Thứ bảy, 30/09/2023 21:00 19°C mây cụm
Chủ nhật, 01/10/2023 00:00 20°C mây cụm
Chủ nhật, 01/10/2023 03:00 26°C mây cụm
Chủ nhật, 01/10/2023 06:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 09:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 12:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 15:00 20°C mây cụm
Chủ nhật, 01/10/2023 18:00 19°C mây đen u ám
Chủ nhật, 01/10/2023 21:00 18°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 20°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 26°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 20°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 19°C mây rải rác
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 21°C mây thưa
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 26°C mây thưa
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 20°C mưa nhẹ
Quảng Ninh

24°C

Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 25°C
Độ ẩm: 93%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/09/2023 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 09:00 27°C mưa vừa
Thứ năm, 28/09/2023 12:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 15:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 00:00 25°C mây cụm
Thứ sáu, 29/09/2023 03:00 31°C mây rải rác
Thứ sáu, 29/09/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 12:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 21:00 24°C mây cụm
Thứ bảy, 30/09/2023 00:00 26°C mây cụm
Thứ bảy, 30/09/2023 03:00 31°C mây thưa
Thứ bảy, 30/09/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 12:00 26°C mây thưa
Thứ bảy, 30/09/2023 15:00 25°C mây thưa
Thứ bảy, 30/09/2023 18:00 24°C mây rải rác
Thứ bảy, 30/09/2023 21:00 24°C mây cụm
Chủ nhật, 01/10/2023 00:00 26°C mây cụm
Chủ nhật, 01/10/2023 03:00 31°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 01/10/2023 06:00 32°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 01/10/2023 09:00 29°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 01/10/2023 12:00 26°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 01/10/2023 15:00 25°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 01/10/2023 18:00 25°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 01/10/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 31°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 32°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 29°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 31°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 31°C mây rải rác
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 29°C mây rải rác
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 26°C mây thưa
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 25°C bầu trời quang đãng
Quảng Trị

24°C

Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 25°C
Độ ẩm: 95%
mưa nhẹ
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/09/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 03:00 27°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 09:00 26°C mưa vừa
Thứ năm, 28/09/2023 12:00 25°C mưa vừa
Thứ năm, 28/09/2023 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 06:00 29°C mưa vừa
Thứ sáu, 29/09/2023 09:00 28°C mưa vừa
Thứ sáu, 29/09/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/09/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/09/2023 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 15:00 25°C mây rải rác
Thứ bảy, 30/09/2023 18:00 25°C mây cụm
Thứ bảy, 30/09/2023 21:00 24°C mây rải rác
Chủ nhật, 01/10/2023 00:00 25°C mây thưa
Chủ nhật, 01/10/2023 03:00 30°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 06:00 29°C mưa vừa
Chủ nhật, 01/10/2023 09:00 28°C mưa vừa
Chủ nhật, 01/10/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 15:00 25°C mây cụm
Chủ nhật, 01/10/2023 18:00 24°C mây rải rác
Chủ nhật, 01/10/2023 21:00 24°C mây thưa
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 25°C mây thưa
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 30°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 25°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 24°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 24°C mây rải rác
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 25°C mây rải rác
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 30°C mưa vừa
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 25°C mưa nhẹ
Quy Nhơn

27°C

Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 27°C
Độ ẩm: 80%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/09/2023 00:00 27°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 03:00 31°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 06:00 32°C mây đen u ám
Thứ năm, 28/09/2023 09:00 31°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 12:00 28°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 15:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 21:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 00:00 27°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 06:00 30°C mây đen u ám
Thứ sáu, 29/09/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 15:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/09/2023 18:00 26°C mây cụm
Thứ sáu, 29/09/2023 21:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 30/09/2023 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 15:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 30/09/2023 21:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Chủ nhật, 01/10/2023 03:00 29°C mây đen u ám
Chủ nhật, 01/10/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 12:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 18:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/10/2023 21:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 27°C mây cụm
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 30°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 29°C mây thưa
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 29°C mây thưa
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 26°C mây rải rác
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 29°C mây thưa
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 29°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Sapa

16°C

Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 16°C
Độ ẩm: 99%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 28/09/2023 00:00 16°C mưa cường độ nặng
Thứ năm, 28/09/2023 03:00 16°C mưa nhẹ
Thứ năm, 28/09/2023 06:00