Thứ bảy 01/04/2023 02:53 | Hotline: 0965 199 586 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 20°C
Ninh Bình 22°C
Quảng Ninh 21°C
Thừa Thiên Huế 25°C
Đà Nẵng 27°C
TP Hồ Chí Minh 28°C
VNI: 1,064.64 - 5.20 (0.49%)
KL: 639,933,832 (CP) GT: 11,829,538 (tỷ)
174 83 159 Đóng cửa
VN30: 1,073.68 - 6.44 (0.60%)
KL: 187,272,600 (CP) GT: 4,526,778 (tỷ)
15 6 9 Đóng cửa
HNX: 207.50 - 1.55 (0.75%)
KL: 83,549,392 (CP) GT: 1,195,985 (tỷ)
90 202 81 Đóng cửa
HN30: 372.76 - 4.72 (1.28%)
KL: 59,064,100 (CP) GT: 967,971 (tỷ)
9 6 7 Đóng cửa
UPCOM: 76.76 - 0.27 (0.35%)
KL: 34,918,605 (CP) GT: 318,600 (tỷ)
159 693 156 Đóng cửa
Hà Nội

20°C

Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 21°C
Độ ẩm: 100%
sương mờ
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 20°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 21°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 22°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 25°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 23°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 29°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 09:00 29°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 15:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 18:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 03:00 26°C mây đen u ám
Thứ hai, 03/04/2023 06:00 29°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 09:00 31°C mây rải rác
Thứ hai, 03/04/2023 12:00 26°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 03/04/2023 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 03/04/2023 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ ba, 04/04/2023 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 06:00 32°C mây đen u ám
Thứ ba, 04/04/2023 09:00 32°C mây thưa
Thứ ba, 04/04/2023 12:00 26°C mây rải rác
Thứ ba, 04/04/2023 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 04/04/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 04/04/2023 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ tư, 05/04/2023 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 05/04/2023 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ tư, 05/04/2023 06:00 29°C mây đen u ám
Thứ tư, 05/04/2023 09:00 31°C mây cụm
Thứ tư, 05/04/2023 12:00 26°C mây rải rác
Thứ tư, 05/04/2023 15:00 25°C mây cụm
Bến Tre

23°C

Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24°C
Độ ẩm: 89%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 26°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 32°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 27°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 24°C mây rải rác
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 23°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 23°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 25°C mây thưa
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 33°C mây thưa
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 35°C mây thưa
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 33°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 25°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 24°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 32°C mây đen u ám
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 34°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 09:00 31°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 12:00 27°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 15:00 25°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 18:00 24°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 21:00 24°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 00:00 26°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 03:00 35°C mây thưa
Thứ hai, 03/04/2023 06:00 33°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 09:00 32°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 18:00 24°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 21:00 24°C mây thưa
Thứ ba, 04/04/2023 00:00 26°C mây thưa
Thứ ba, 04/04/2023 03:00 34°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 06:00 35°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 09:00 33°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 18:00 25°C mây rải rác
Thứ ba, 04/04/2023 21:00 24°C mây rải rác
Thứ tư, 05/04/2023 00:00 26°C mây thưa
Thứ tư, 05/04/2023 03:00 34°C mây thưa
Thứ tư, 05/04/2023 06:00 37°C mây rải rác
Thứ tư, 05/04/2023 09:00 33°C mưa nhẹ
Thứ tư, 05/04/2023 12:00 28°C mây cụm
Thứ tư, 05/04/2023 15:00 26°C mây rải rác
Biên Hòa

28°C

Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32°C
Độ ẩm: 78%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 27°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 31°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 33°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 30°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 28°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 28°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 27°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 26°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 32°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 38°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 34°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 28°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 26°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 25°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 33°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 36°C mây đen u ám
Chủ nhật, 02/04/2023 09:00 34°C mây đen u ám
Chủ nhật, 02/04/2023 12:00 28°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 15:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 18:00 26°C mây đen u ám
Chủ nhật, 02/04/2023 21:00 25°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 00:00 26°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 03:00 33°C mây đen u ám
Thứ hai, 03/04/2023 06:00 36°C mây đen u ám
Thứ hai, 03/04/2023 09:00 33°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 15:00 26°C mưa vừa
Thứ hai, 03/04/2023 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 21:00 25°C mây rải rác
Thứ ba, 04/04/2023 00:00 26°C mây thưa
Thứ ba, 04/04/2023 03:00 32°C mây rải rác
Thứ ba, 04/04/2023 06:00 36°C mây rải rác
Thứ ba, 04/04/2023 09:00 33°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 12:00 28°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 15:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 18:00 26°C mây đen u ám
Thứ ba, 04/04/2023 21:00 26°C mây cụm
Thứ tư, 05/04/2023 00:00 27°C mây rải rác
Thứ tư, 05/04/2023 03:00 32°C mây rải rác
Thứ tư, 05/04/2023 06:00 37°C mây rải rác
Thứ tư, 05/04/2023 09:00 34°C mưa nhẹ
Thứ tư, 05/04/2023 12:00 28°C mưa nhẹ
Thứ tư, 05/04/2023 15:00 27°C mưa nhẹ
Cà Mau

25°C

Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 25°C
Độ ẩm: 78%
mây rải rác
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 26°C mây thưa
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 32°C mây rải rác
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 33°C mây rải rác
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 31°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 27°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 26°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 24°C mây rải rác
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 24°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 25°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 32°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 36°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 33°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 27°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 27°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 27°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 34°C mây rải rác
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 32°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 12:00 28°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 15:00 26°C mây đen u ám
Chủ nhật, 02/04/2023 18:00 25°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 21:00 25°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 00:00 26°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 03:00 34°C mây đen u ám
Thứ hai, 03/04/2023 06:00 34°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 09:00 28°C mưa vừa
Thứ hai, 03/04/2023 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 18:00 26°C mây đen u ám
Thứ hai, 03/04/2023 21:00 25°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 00:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 03:00 33°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 06:00 33°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 09:00 31°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 12:00 29°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 15:00 28°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 18:00 26°C mây rải rác
Thứ ba, 04/04/2023 21:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 05/04/2023 00:00 27°C mây thưa
Thứ tư, 05/04/2023 03:00 34°C mây rải rác
Thứ tư, 05/04/2023 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ tư, 05/04/2023 09:00 31°C mưa nhẹ
Thứ tư, 05/04/2023 12:00 29°C mưa nhẹ
Thứ tư, 05/04/2023 15:00 27°C mây rải rác
Cao Bằng

21°C

Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21°C
Độ ẩm: 89%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 23°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 24°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 21°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 21°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 22°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 09:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 12:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 15:00 22°C mây rải rác
Chủ nhật, 02/04/2023 18:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 21:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 03:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 06:00 26°C mây đen u ám
Thứ hai, 03/04/2023 09:00 27°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 15:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 18:00 22°C mưa vừa
Thứ hai, 03/04/2023 21:00 22°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 00:00 23°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 06:00 27°C mây đen u ám
Thứ ba, 04/04/2023 09:00 29°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 12:00 24°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 15:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 04/04/2023 18:00 23°C mây rải rác
Thứ ba, 04/04/2023 21:00 23°C mưa nhẹ
Thứ tư, 05/04/2023 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 05/04/2023 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 05/04/2023 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ tư, 05/04/2023 09:00 28°C mây cụm
Thứ tư, 05/04/2023 12:00 24°C mây rải rác
Thứ tư, 05/04/2023 15:00 24°C mưa nhẹ
Hà Giang

21°C

Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22°C
Độ ẩm: 91%
mây rải rác
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 29°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 22°C mây rải rác
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 20°C mây thưa
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 21°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 21°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 22°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 27°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 30°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 30°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 24°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 09:00 31°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 15:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 18:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 21:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 03/04/2023 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 06:00 34°C mây rải rác
Thứ hai, 03/04/2023 09:00 33°C mây rải rác
Thứ hai, 03/04/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 21:00 23°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 06:00 33°C mây rải rác
Thứ ba, 04/04/2023 09:00 33°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 04/04/2023 12:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 04/04/2023 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 21:00 23°C mưa nhẹ
Thứ tư, 05/04/2023 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 05/04/2023 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ tư, 05/04/2023 06:00 34°C mây cụm
Thứ tư, 05/04/2023 09:00 34°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 05/04/2023 12:00 26°C mây rải rác
Thứ tư, 05/04/2023 15:00 24°C mây rải rác
Hà Nội

20°C

Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 21°C
Độ ẩm: 100%
sương mờ
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 20°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 21°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 22°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 25°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 23°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 29°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 09:00 29°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 15:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 18:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 03:00 26°C mây đen u ám
Thứ hai, 03/04/2023 06:00 29°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 09:00 31°C mây rải rác
Thứ hai, 03/04/2023 12:00 26°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 03/04/2023 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 03/04/2023 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ ba, 04/04/2023 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 06:00 32°C mây đen u ám
Thứ ba, 04/04/2023 09:00 32°C mây thưa
Thứ ba, 04/04/2023 12:00 26°C mây rải rác
Thứ ba, 04/04/2023 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 04/04/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 04/04/2023 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ tư, 05/04/2023 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 05/04/2023 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ tư, 05/04/2023 06:00 29°C mây đen u ám
Thứ tư, 05/04/2023 09:00 31°C mây cụm
Thứ tư, 05/04/2023 12:00 26°C mây rải rác
Thứ tư, 05/04/2023 15:00 25°C mây cụm
Hải Phòng

21°C

Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22°C
Độ ẩm: 94%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 20°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 21°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 23°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 23°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 22°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 22°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 27°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 23°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 09:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 15:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 18:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ hai, 03/04/2023 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 03/04/2023 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 12:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 03/04/2023 15:00 24°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 03/04/2023 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ ba, 04/04/2023 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 09:00 27°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 12:00 24°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 15:00 24°C mây đen u ám
Thứ ba, 04/04/2023 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ ba, 04/04/2023 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ tư, 05/04/2023 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 05/04/2023 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ tư, 05/04/2023 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ tư, 05/04/2023 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ tư, 05/04/2023 12:00 25°C mây đen u ám
Thứ tư, 05/04/2023 15:00 24°C mây cụm
Hòa Bình

22°C

Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23°C
Độ ẩm: 95%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 27°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 28°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 24°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 23°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 22°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 23°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 30°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 30°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 35°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 15:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 18:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 02/04/2023 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 03/04/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 03/04/2023 03:00 33°C mây đen u ám
Thứ hai, 03/04/2023 06:00 36°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 09:00 31°C mây đen u ám
Thứ hai, 03/04/2023 12:00 26°C mây đen u ám
Thứ hai, 03/04/2023 15:00 25°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 18:00 25°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ ba, 04/04/2023 00:00 25°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 03:00 34°C mây thưa
Thứ ba, 04/04/2023 06:00 39°C mây thưa
Thứ ba, 04/04/2023 09:00 34°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 12:00 27°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 15:00 25°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 04/04/2023 21:00 24°C mây cụm
Thứ tư, 05/04/2023 00:00 25°C mây cụm
Thứ tư, 05/04/2023 03:00 33°C mây cụm
Thứ tư, 05/04/2023 06:00 37°C mây rải rác
Thứ tư, 05/04/2023 09:00 35°C mây thưa
Thứ tư, 05/04/2023 12:00 28°C mây rải rác
Thứ tư, 05/04/2023 15:00 26°C mây đen u ám
Khánh Hòa

25°C

Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 98%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 23°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 28°C mây rải rác
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 30°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 29°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 27°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 26°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 25°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 32°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 36°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 31°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 23°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 21°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 20°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 20°C mây thưa
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 23°C mây thưa
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 33°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 36°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 02/04/2023 09:00 31°C mây rải rác
Chủ nhật, 02/04/2023 12:00 23°C mây thưa
Chủ nhật, 02/04/2023 15:00 22°C mây thưa
Chủ nhật, 02/04/2023 18:00 22°C mây rải rác
Chủ nhật, 02/04/2023 21:00 21°C mây đen u ám
Thứ hai, 03/04/2023 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 03/04/2023 03:00 33°C mây rải rác
Thứ hai, 03/04/2023 06:00 36°C mây rải rác
Thứ hai, 03/04/2023 09:00 31°C mây thưa
Thứ hai, 03/04/2023 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 15:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 18:00 21°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 03/04/2023 21:00 21°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 00:00 24°C mây rải rác
Thứ ba, 04/04/2023 03:00 33°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 06:00 36°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 09:00 31°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 15:00 23°C mây thưa
Thứ ba, 04/04/2023 18:00 22°C mây rải rác
Thứ ba, 04/04/2023 21:00 22°C mây rải rác
Thứ tư, 05/04/2023 00:00 25°C mây rải rác
Thứ tư, 05/04/2023 03:00 33°C mây rải rác
Thứ tư, 05/04/2023 06:00 36°C mây cụm
Thứ tư, 05/04/2023 09:00 31°C mây đen u ám
Thứ tư, 05/04/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 05/04/2023 15:00 22°C mưa nhẹ
Lâm Đồng

19°C

Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19°C
Độ ẩm: 94%
mây rải rác
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 21°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 32°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 19°C mây rải rác
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 19°C mây rải rác
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 19°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 20°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 30°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 33°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 27°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 19°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 29°C mây đen u ám
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 33°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 09:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 12:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 15:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 18:00 19°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 21:00 19°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 00:00 21°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 03:00 30°C mây thưa
Thứ hai, 03/04/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 18:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 21:00 19°C mây rải rác
Thứ ba, 04/04/2023 00:00 21°C mây rải rác
Thứ ba, 04/04/2023 03:00 30°C mây rải rác
Thứ ba, 04/04/2023 06:00 32°C mây rải rác
Thứ ba, 04/04/2023 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 15:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 04/04/2023 18:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 04/04/2023 21:00 19°C mây cụm
Thứ tư, 05/04/2023 00:00 21°C mây cụm
Thứ tư, 05/04/2023 03:00 30°C mây thưa
Thứ tư, 05/04/2023 06:00 33°C mây cụm
Thứ tư, 05/04/2023 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 05/04/2023 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ tư, 05/04/2023 15:00 20°C mây đen u ám
Lạng Sơn

20°C

Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20°C
Độ ẩm: 89%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 17°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 22°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 24°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 20°C mây thưa
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 20°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 09:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 12:00 21°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 15:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 18:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 03:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 06:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 09:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 12:00 21°C mây đen u ám
Thứ hai, 03/04/2023 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 03:00 23°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 06:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 12:00 21°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 15:00 21°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 18:00 21°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 21:00 21°C mây đen u ám
Thứ tư, 05/04/2023 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ tư, 05/04/2023 03:00 23°C mưa nhẹ
Thứ tư, 05/04/2023 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 05/04/2023 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 05/04/2023 12:00 22°C mây cụm
Thứ tư, 05/04/2023 15:00 21°C bầu trời quang đãng
Lào Cai

21°C

Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21°C
Độ ẩm: 88%
mây thưa
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 26°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 32°C mây rải rác
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 31°C mây thưa
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 24°C mây thưa
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 21°C mây thưa
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 21°C mây rải rác
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 21°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 21°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 28°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 33°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 33°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 26°C mây thưa
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 24°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 24°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 29°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 33°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 09:00 29°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 12:00 26°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 15:00 24°C mây rải rác
Chủ nhật, 02/04/2023 18:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 21:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 00:00 24°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 03:00 31°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 06:00 35°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 09:00 35°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 12:00 27°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 21:00 24°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 00:00 24°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 03:00 31°C mây đen u ám
Thứ ba, 04/04/2023 06:00 36°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 09:00 38°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 12:00 28°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 15:00 27°C mây đen u ám
Thứ ba, 04/04/2023 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 05/04/2023 00:00 25°C mây cụm
Thứ tư, 05/04/2023 03:00 32°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 05/04/2023 06:00 37°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 05/04/2023 09:00 37°C mây thưa
Thứ tư, 05/04/2023 12:00 29°C mây rải rác
Thứ tư, 05/04/2023 15:00 26°C mây rải rác
Long An

25°C

Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 25°C
Độ ẩm: 81%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 31°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 33°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 33°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 28°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 26°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 24°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 24°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 25°C mây thưa
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 33°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 37°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 36°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 29°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 25°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 24°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 26°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 33°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 34°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 09:00 33°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 12:00 29°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 18:00 25°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 21:00 24°C mây rải rác
Thứ hai, 03/04/2023 00:00 26°C mây rải rác
Thứ hai, 03/04/2023 03:00 33°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 06:00 37°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 09:00 32°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 04/04/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ ba, 04/04/2023 03:00 33°C mây rải rác
Thứ ba, 04/04/2023 06:00 36°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 09:00 33°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 12:00 30°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 15:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 18:00 26°C mây rải rác
Thứ ba, 04/04/2023 21:00 25°C mây rải rác
Thứ tư, 05/04/2023 00:00 26°C mây rải rác
Thứ tư, 05/04/2023 03:00 33°C mây rải rác
Thứ tư, 05/04/2023 06:00 37°C mây rải rác
Thứ tư, 05/04/2023 09:00 34°C mưa nhẹ
Thứ tư, 05/04/2023 12:00 29°C mưa nhẹ
Thứ tư, 05/04/2023 15:00 27°C mây thưa
Nam Định

22°C

Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23°C
Độ ẩm: 92%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 22°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 22°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 27°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 24°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 28°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 09:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 12:00 24°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 15:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 02/04/2023 18:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 21:00 23°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 00:00 24°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 03:00 27°C mây đen u ám
Thứ hai, 03/04/2023 06:00 29°C mây đen u ám
Thứ hai, 03/04/2023 09:00 28°C mây rải rác
Thứ hai, 03/04/2023 12:00 25°C mây rải rác
Thứ hai, 03/04/2023 15:00 24°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 18:00 25°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 04/04/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 04/04/2023 03:00 27°C mây đen u ám
Thứ ba, 04/04/2023 06:00 31°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 09:00 29°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 04/04/2023 12:00 25°C mây rải rác
Thứ ba, 04/04/2023 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 04/04/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 04/04/2023 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ tư, 05/04/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ tư, 05/04/2023 03:00 27°C mây đen u ám
Thứ tư, 05/04/2023 06:00 29°C mây đen u ám
Thứ tư, 05/04/2023 09:00 29°C mây đen u ám
Thứ tư, 05/04/2023 12:00 24°C mây đen u ám
Thứ tư, 05/04/2023 15:00 25°C mây đen u ám
Nghệ An

22°C

Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22°C
Độ ẩm: 92%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 27°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 32°C mây rải rác
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 29°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 21°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 22°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 30°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 35°C mây thưa
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 31°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 21°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 21°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 20°C mây rải rác
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 22°C mây rải rác
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 32°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 38°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 02/04/2023 09:00 36°C mây rải rác
Chủ nhật, 02/04/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 15:00 22°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 02/04/2023 18:00 22°C mây rải rác
Chủ nhật, 02/04/2023 21:00 21°C mây thưa
Thứ hai, 03/04/2023 00:00 23°C mây rải rác
Thứ hai, 03/04/2023 03:00 34°C mây đen u ám
Thứ hai, 03/04/2023 06:00 38°C mây đen u ám
Thứ hai, 03/04/2023 09:00 38°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 12:00 28°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 15:00 24°C mây thưa
Thứ hai, 03/04/2023 18:00 23°C mây thưa
Thứ hai, 03/04/2023 21:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 04/04/2023 00:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 04/04/2023 03:00 35°C mây thưa
Thứ ba, 04/04/2023 06:00 39°C mây rải rác
Thứ ba, 04/04/2023 09:00 38°C mây rải rác
Thứ ba, 04/04/2023 12:00 30°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 15:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 04/04/2023 18:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 04/04/2023 21:00 21°C mây rải rác
Thứ tư, 05/04/2023 00:00 24°C mây rải rác
Thứ tư, 05/04/2023 03:00 35°C mây rải rác
Thứ tư, 05/04/2023 06:00 40°C mây cụm
Thứ tư, 05/04/2023 09:00 36°C mây cụm
Thứ tư, 05/04/2023 12:00 26°C mây cụm
Thứ tư, 05/04/2023 15:00 24°C mây cụm
Nha Trang

26°C

Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 91%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 29°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 31°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 30°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 28°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 27°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 25°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 24°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 30°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 29°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 25°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 24°C mây thưa
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 23°C mây thưa
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 22°C mây thưa
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 24°C mây thưa
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 29°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 30°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 02/04/2023 09:00 29°C mây thưa
Chủ nhật, 02/04/2023 12:00 25°C mây thưa
Chủ nhật, 02/04/2023 15:00 25°C mây thưa
Chủ nhật, 02/04/2023 18:00 24°C mây rải rác
Chủ nhật, 02/04/2023 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ hai, 03/04/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 03/04/2023 03:00 30°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 06:00 30°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 09:00 29°C mây thưa
Thứ hai, 03/04/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 18:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 03/04/2023 21:00 23°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 00:00 25°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 03:00 30°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 06:00 31°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 12:00 26°C mây rải rác
Thứ ba, 04/04/2023 15:00 25°C mây thưa
Thứ ba, 04/04/2023 18:00 24°C mây rải rác
Thứ ba, 04/04/2023 21:00 23°C mây rải rác
Thứ tư, 05/04/2023 00:00 25°C mây cụm
Thứ tư, 05/04/2023 03:00 30°C mây cụm
Thứ tư, 05/04/2023 06:00 31°C mây cụm
Thứ tư, 05/04/2023 09:00 29°C mây đen u ám
Thứ tư, 05/04/2023 12:00 25°C mây đen u ám
Thứ tư, 05/04/2023 15:00 25°C mưa nhẹ
Ninh Bình

22°C

Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23°C
Độ ẩm: 92%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 27°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 23°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 23°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 28°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 24°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 24°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 27°C mây đen u ám
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 31°C mây đen u ám
Chủ nhật, 02/04/2023 09:00 29°C mây rải rác
Chủ nhật, 02/04/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 15:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 18:00 24°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 21:00 23°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 00:00 24°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 03:00 29°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 06:00 33°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 09:00 30°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 12:00 25°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 15:00 25°C mây rải rác
Thứ hai, 03/04/2023 18:00 24°C mây rải rác
Thứ hai, 03/04/2023 21:00 24°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 00:00 25°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ ba, 04/04/2023 06:00 35°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 09:00 31°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 04/04/2023 12:00 26°C mây rải rác
Thứ ba, 04/04/2023 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ ba, 04/04/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 04/04/2023 21:00 24°C mây cụm
Thứ tư, 05/04/2023 00:00 25°C mây cụm
Thứ tư, 05/04/2023 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ tư, 05/04/2023 06:00 33°C mây cụm
Thứ tư, 05/04/2023 09:00 31°C mây đen u ám
Thứ tư, 05/04/2023 12:00 26°C mây cụm
Thứ tư, 05/04/2023 15:00 26°C mây đen u ám
Ninh Thuận

21°C

Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22°C
Độ ẩm: 88%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 23°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 30°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 34°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 30°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 22°C mây rải rác
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 21°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 21°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 22°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 31°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 34°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 30°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 21°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 20°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 19°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 23°C mây rải rác
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 31°C mây thưa
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 34°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 02/04/2023 09:00 29°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 12:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 15:00 22°C mây rải rác
Chủ nhật, 02/04/2023 18:00 21°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 21:00 21°C mây đen u ám
Thứ hai, 03/04/2023 00:00 24°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 03:00 31°C mây thưa
Thứ hai, 03/04/2023 06:00 35°C mây thưa
Thứ hai, 03/04/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 15:00 22°C mây thưa
Thứ hai, 03/04/2023 18:00 21°C mây thưa
Thứ hai, 03/04/2023 21:00 21°C mây thưa
Thứ ba, 04/04/2023 00:00 24°C mây rải rác
Thứ ba, 04/04/2023 03:00 31°C mây rải rác
Thứ ba, 04/04/2023 06:00 34°C mây rải rác
Thứ ba, 04/04/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 15:00 22°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 18:00 21°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 21:00 21°C mây rải rác
Thứ tư, 05/04/2023 00:00 24°C mây rải rác
Thứ tư, 05/04/2023 03:00 31°C mây rải rác
Thứ tư, 05/04/2023 06:00 34°C mây cụm
Thứ tư, 05/04/2023 09:00 29°C mây đen u ám
Thứ tư, 05/04/2023 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ tư, 05/04/2023 15:00 22°C mây cụm
Phan Thiết

24°C

Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 25°C
Độ ẩm: 88%
bầu trời quang đãng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 30°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 31°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 29°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 25°C mây rải rác
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 25°C mây thưa
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 30°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 31°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 28°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 30°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 32°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 09:00 29°C mây đen u ám
Chủ nhật, 02/04/2023 12:00 25°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 15:00 25°C mây rải rác
Chủ nhật, 02/04/2023 18:00 24°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 21:00 24°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 00:00 26°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 03:00 31°C mây thưa
Thứ hai, 03/04/2023 06:00 32°C mây thưa
Thứ hai, 03/04/2023 09:00 29°C mây thưa
Thứ hai, 03/04/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 15:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 03/04/2023 18:00 25°C mây thưa
Thứ hai, 03/04/2023 21:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 04/04/2023 00:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 04/04/2023 03:00 31°C mây thưa
Thứ ba, 04/04/2023 06:00 31°C mây rải rác
Thứ ba, 04/04/2023 09:00 29°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 12:00 26°C mây rải rác
Thứ ba, 04/04/2023 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 04/04/2023 18:00 24°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 21:00 24°C mây rải rác
Thứ tư, 05/04/2023 00:00 26°C mây rải rác
Thứ tư, 05/04/2023 03:00 31°C mây thưa
Thứ tư, 05/04/2023 06:00 32°C mây cụm
Thứ tư, 05/04/2023 09:00 30°C mây cụm
Thứ tư, 05/04/2023 12:00 26°C mây cụm
Thứ tư, 05/04/2023 15:00 25°C mây cụm
Phú Yên

21°C

Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22°C
Độ ẩm: 95%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 22°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 28°C mây rải rác
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 29°C mây rải rác
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 27°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 22°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 21°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 21°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 20°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 22°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 30°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 27°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 22°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 21°C mây thưa
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 20°C mây thưa
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 19°C mây thưa
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 22°C mây thưa
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 29°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 30°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 02/04/2023 09:00 27°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 02/04/2023 12:00 22°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 02/04/2023 15:00 21°C mây thưa
Chủ nhật, 02/04/2023 18:00 20°C mây thưa
Chủ nhật, 02/04/2023 21:00 20°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 03/04/2023 00:00 22°C mây thưa
Thứ hai, 03/04/2023 03:00 30°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 06:00 31°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 09:00 28°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 15:00 21°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 03/04/2023 18:00 20°C mây thưa
Thứ hai, 03/04/2023 21:00 20°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 00:00 23°C mây rải rác
Thứ ba, 04/04/2023 03:00 30°C mây thưa
Thứ ba, 04/04/2023 06:00 32°C mây rải rác
Thứ ba, 04/04/2023 09:00 28°C mây thưa
Thứ ba, 04/04/2023 12:00 23°C mây thưa
Thứ ba, 04/04/2023 15:00 21°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 18:00 21°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 21:00 20°C mây thưa
Thứ tư, 05/04/2023 00:00 23°C mây rải rác
Thứ tư, 05/04/2023 03:00 30°C mây cụm
Thứ tư, 05/04/2023 06:00 32°C mây cụm
Thứ tư, 05/04/2023 09:00 28°C mây đen u ám
Thứ tư, 05/04/2023 12:00 23°C mây đen u ám
Thứ tư, 05/04/2023 15:00 21°C mây đen u ám
Quảng Bình

19°C

Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19°C
Độ ẩm: 98%
mây rải rác
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 19°C mây rải rác
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 19°C mây rải rác
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 19°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 19°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 28°C mây thưa
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 20°C mây thưa
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 20°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 19°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 29°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 31°C mây rải rác
Chủ nhật, 02/04/2023 09:00 28°C mây đen u ám
Chủ nhật, 02/04/2023 12:00 22°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 15:00 21°C mây thưa
Chủ nhật, 02/04/2023 18:00 21°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 02/04/2023 21:00 21°C mây rải rác
Thứ hai, 03/04/2023 00:00 23°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 03:00 27°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 06:00 32°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 12:00 23°C mây đen u ám
Thứ hai, 03/04/2023 15:00 22°C mây thưa
Thứ hai, 03/04/2023 18:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 03/04/2023 21:00 21°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 04/04/2023 00:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 04/04/2023 03:00 30°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 04/04/2023 06:00 33°C mây thưa
Thứ ba, 04/04/2023 09:00 31°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 12:00 24°C mây rải rác
Thứ ba, 04/04/2023 15:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 04/04/2023 18:00 22°C mây rải rác
Thứ ba, 04/04/2023 21:00 22°C mây thưa
Thứ tư, 05/04/2023 00:00 24°C mây thưa
Thứ tư, 05/04/2023 03:00 31°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 05/04/2023 06:00 33°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 05/04/2023 09:00 30°C mây cụm
Thứ tư, 05/04/2023 12:00 24°C mây cụm
Thứ tư, 05/04/2023 15:00 22°C mây thưa
Quảng Ngãi

18°C

Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 18°C
Độ ẩm: 96%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 26°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 18°C mưa vừa
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 18°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 19°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 26°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 27°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 24°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 19°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 17°C mây đen u ám
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 19°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 26°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 28°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 09:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 12:00 19°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 15:00 19°C mây đen u ám
Chủ nhật, 02/04/2023 18:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 02/04/2023 21:00 18°C mây đen u ám
Thứ hai, 03/04/2023 00:00 20°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 03:00 27°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 06:00 29°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 09:00 24°C mưa vừa
Thứ hai, 03/04/2023 12:00 19°C mưa vừa
Thứ hai, 03/04/2023 15:00 19°C mây đen u ám
Thứ hai, 03/04/2023 18:00 19°C mây đen u ám
Thứ hai, 03/04/2023 21:00 18°C mây rải rác
Thứ ba, 04/04/2023 00:00 20°C mây rải rác
Thứ ba, 04/04/2023 03:00 27°C mây rải rác
Thứ ba, 04/04/2023 06:00 30°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 09:00 25°C mưa vừa
Thứ ba, 04/04/2023 12:00 19°C mưa vừa
Thứ ba, 04/04/2023 15:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 04/04/2023 18:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 04/04/2023 21:00 18°C mây đen u ám
Thứ tư, 05/04/2023 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ tư, 05/04/2023 03:00 28°C mây cụm
Thứ tư, 05/04/2023 06:00 31°C mây cụm
Thứ tư, 05/04/2023 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 05/04/2023 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ tư, 05/04/2023 15:00 19°C mây đen u ám
Quảng Ninh

21°C

Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22°C
Độ ẩm: 90%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 24°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 21°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 21°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 23°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 22°C mây thưa
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 22°C mây đen u ám
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 09:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 12:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 02/04/2023 15:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 18:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 21:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 00:00 23°C mây đen u ám
Thứ hai, 03/04/2023 03:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 06:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 09:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 03/04/2023 12:00 23°C mây đen u ám
Thứ hai, 03/04/2023 15:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 21:00 22°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 12:00 23°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 15:00 23°C mây đen u ám
Thứ ba, 04/04/2023 18:00 23°C mây đen u ám
Thứ ba, 04/04/2023 21:00 22°C mây cụm
Thứ tư, 05/04/2023 00:00 24°C mây cụm
Thứ tư, 05/04/2023 03:00 25°C mây đen u ám
Thứ tư, 05/04/2023 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ tư, 05/04/2023 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ tư, 05/04/2023 12:00 23°C mây đen u ám
Thứ tư, 05/04/2023 15:00 23°C mây đen u ám
Quảng Trị

23°C

Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24°C
Độ ẩm: 98%
mây rải rác
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 23°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 33°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 23°C mây rải rác
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 22°C mây rải rác
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 22°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 23°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 32°C mây thưa
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 34°C mây thưa
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 30°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 22°C mây thưa
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 24°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 33°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 37°C mây thưa
Chủ nhật, 02/04/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 15:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 18:00 24°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 03/04/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 03/04/2023 03:00 34°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 06:00 37°C mây rải rác
Thứ hai, 03/04/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 12:00 25°C mây cụm
Thứ hai, 03/04/2023 15:00 25°C mây rải rác
Thứ hai, 03/04/2023 18:00 25°C mây thưa
Thứ hai, 03/04/2023 21:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 04/04/2023 00:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 04/04/2023 03:00 35°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 04/04/2023 06:00 38°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 04/04/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ ba, 04/04/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 04/04/2023 21:00 24°C mây cụm
Thứ tư, 05/04/2023 00:00 27°C mây cụm
Thứ tư, 05/04/2023 03:00 35°C mây thưa
Thứ tư, 05/04/2023 06:00 39°C mây thưa
Thứ tư, 05/04/2023 09:00 32°C mây cụm
Thứ tư, 05/04/2023 12:00 28°C mây cụm
Thứ tư, 05/04/2023 15:00 27°C mây rải rác
Quy Nhơn

25°C

Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 88%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 28°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 28°C mây rải rác
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 26°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 28°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 28°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 27°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 25°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 25°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 24°C mây rải rác
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 25°C mây thưa
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 28°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 28°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 02/04/2023 09:00 27°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 02/04/2023 12:00 26°C mây thưa
Chủ nhật, 02/04/2023 15:00 25°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 18:00 25°C mây rải rác
Chủ nhật, 02/04/2023 21:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 03/04/2023 00:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 03/04/2023 03:00 28°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 03/04/2023 06:00 29°C mây rải rác
Thứ hai, 03/04/2023 09:00 28°C mây rải rác
Thứ hai, 03/04/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 03/04/2023 15:00 25°C mây thưa
Thứ hai, 03/04/2023 18:00 25°C mây thưa
Thứ hai, 03/04/2023 21:00 24°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 00:00 25°C mây rải rác
Thứ ba, 04/04/2023 03:00 28°C mây rải rác
Thứ ba, 04/04/2023 06:00 29°C mây rải rác
Thứ ba, 04/04/2023 09:00 28°C mây thưa
Thứ ba, 04/04/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 04/04/2023 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ ba, 04/04/2023 18:00 25°C mây cụm
Thứ ba, 04/04/2023 21:00 24°C mây thưa
Thứ tư, 05/04/2023 00:00 26°C mây rải rác
Thứ tư, 05/04/2023 03:00 28°C mây rải rác
Thứ tư, 05/04/2023 06:00 29°C mây cụm
Thứ tư, 05/04/2023 09:00 28°C mây đen u ám
Thứ tư, 05/04/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 05/04/2023 15:00 26°C mây đen u ám
Sapa

14°C

Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác: 14°C
Độ ẩm: 83%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 13°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 19°C mây rải rác
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 25°C mây thưa